Kies 'n land:

Kies 'n staat / streek:

Hierdie gids word aangebied as 'n openbare hulpbron om professionele persone wat in 'n spesifieke geografiese gebied oefen, op te spoor. Die insluiting van 'n professionele persoon in die gids is nie 'n goedkeuring of voorstelling van enige aard rakende die kwalifikasies, kundigheid, vermoëns, vaardighede of bekwaamheid van daardie professionele persoon nie.

Oor ons professionele gids

Die 'Professionele gids vir 'n dokter vind' is 'n openbare bron en gesondheidsorgverskaffers wat gelys word, word deur 'n toestemmingsgebaseerde proses ingesluit.

  • Die stigting het 'n databasis van meer as 500 mediese verskaffers met mediese en verwante mediese sorg en hul voorkeure vir lys. Ons voeg voortdurend die databasis by en aftrek dit op grond van deeglike navorsing en u insette.
  • Vrywilligers van die stigting (insluitend bestuurslede) kontak elke praktyk afsonderlik. Die meeste van ons het aktiewe MdDS.
  • Vooruitsigte word MdDS-opvoedkundige materiaal, soos ons brosjure, gestuur en word die opsie gegee om op ons webwerf ingesluit te word. Slegs diegene wat intekening aanvaar, word in ons professionele gids gelys.

Buite navorsing, daar is geen spesialiste in gesondheidsorg wie se primêre fokus MdDS is nie. En onthou, die opname van 'n professionele persoon in die gids is nie 'n bekragtiging of voorstelling van enige aard ten opsigte van die kwalifikasies, kundigheid, vermoëns, vaardighede of bekwaamheid van daardie professionele persoon nie. As u 'n positiewe of negatiewe ervaring met 'n gesondheidsorgverskaffer gehad het, skryf dit dan aan ons provideroutreach@mddsfoundation.org.

Ons verwelkom u insette en moedig u aan om dit te doen vrywilliger saam met die Stigting om bewustheid, begrip en navorsing te verhoog na 'n beter uitkoms vir alle MdDS-pasiënte.

Dankie,
MdDS Foundation, Provider Outreach Committee

Geneeskundige?

Dit is maklik om in hierdie professionele gids op te neem Opt-in toestemming-gebaseerde proses. Dieselfde eenvoudige vorm kan gebruik word om aan te meld vir ons e-nuusbrief wat spesifiek vir mediese spesialiste geskryf is. U moet asseblief van die gids verwyder word Kontak Ons.

Vind 'n dokter MdDS-stigting 9: 05 pm