Beleid teen diskriminasie

Dit is die beleid van die MdDS-balansstoornisstigting om aktiwiteite te onderneem wat vry is van onwettige diskriminasie wat verband hou met geslag, ras, kleur, nasionale herkoms, voorgeslag, godsdiens, geloof, liggaamlike of geestelike gestremdheid, ouderdom, genetiese inligting of enige ander basis wat beskerm word. deur federale, staats- of plaaslike wetgewing. Federale en staatsreg omskryf diskriminasie as anders behandel as gevolg van lidmaatskap in 'n beskermde kategorie, soos hierbo gelys. Al sodanige diskriminasie is onwettig en sal nie geduld word nie. Die MdDS-balansstoornisstigting sal alle redelike stappe doen om diskriminasie in ons bedrywighede en geborgde aktiwiteite te voorkom.

Die MdDS-balansstoornisstigting duld nie die gebruik van rassistiese, godsdienstige, seksuele, geslagsgebaseerde, ouderdomsverwante, etniese of gestremdheidsverwante byskrifte, innerlike, slurp of grappies nie. Onwelkome seksuele vooruitgang, versoeke om seksuele gunste en ander mondelingse of fisieke gedrag van seksuele aard is ook verbode, sowel as alle vorme van verbale, nie-verbale en fisieke teistering op grond van 'n beskermde klas.

Daar word van almal verwag om namens die MdDS Balance Disorder Foundation aan aktiwiteite deel te neem, word daar van hierdie beleid verwag en gehou.

Alle voorvalle en vermoedelike oortredings moet onmiddellik gerapporteer word deur 'n lid van die Raad van Direkteure te kontak. Geen persoon sal nadelig geraak word as gevolg van klagtes van onregmatige diskriminasie of teistering nie.

Indirekte kostebeleid

(hersien / goedgekeur 2 April 2012)

Die raad van direkteure van die MdDS-balansstoornisstigting het die volgende beleid rakende die uitbetaling van fondse vir indirekte koste verbonde aan geskenke of toelaes goedgekeur.

  • Indirekte koste word nie toegelaat vir jaarlikse geskenke of toelaes van minder as $ 50,000 direkte koste nie.
  • Vir jaarlikse geskenke of toelaes van meer as $ 50,000 direkte koste, word indirekte koste toegelaat tot 10% van die bedrag van die direkte koste.

Verspreiding van opvoedkundige inligtingsbeleid

Ons besef dat daar 'n groot behoefte is aan antwoorde rakende MdDS-oorsake, behandelings en genesings, en dat 'n gevolglike behoefte is om persone in te lig wat vermoed dat hulle MdDS het, sowel as professionele persone in die gesondheidsorg en die algemene publiek. Ter ondersteuning hiervan sal ons poog om belangrike opvoedkundige en navorsingsdata op ons webwerf te publiseer. Ons sal ook poog om demografiese data as 'n portaal te verskaf vir opnames van diegene wat MdDS ondersoek, hersien of bestudeer, sodat hulle hul eie opname kan plaas. Alhoewel ons besef dat sulke opnames verskillende vraagformate, oortolligheid en botsende waarnemings kan bevat, sal dit nietemin strook met ons onderwysbeleid om die breedste inligtingsbasis te bied. Ons sal op die webwerf 'n segment insluit wat waarnemings van die Stigting oor belangrike kwessies insluit, insluitend 'n vrywaring oor die egtheid daarvan. Die totale resultaat sal poog om die grootste inligting te verskaf ter ondersteuning van toekomstige navrae en navorsing.

Raad goedgekeur - 7/30/2007
R. Josselyn

Gerigte donasiesbeleid

Die direksie van die MdDS-balansstoornisstigting het die volgende beleid ten opsigte van gerigte donasies goedgekeur.

Vir jaarlikse geskenke of toelaes van minder as of gelyk aan $ 4,999, kan gelde nie gerig word / beperk word ter ondersteuning van spesifieke aktiwiteite wat deur die Stigting geborg word nie. Versoeke om uitsondering op hierdie beleid moet aan die Raad van Direkteure gerig word. Die aanvaarding van gerigte donasies vir bedrae van minder as $ 4,999 in 'n gegewe jaar sal formele optrede deur die Raad van Direkteure vereis en sal slegs onder buitengewone omstandighede * oorweeg word.

Vir jaarlikse geskenke of toekennings van meer as $ 5,000, kan gelde op spesifieke stigtingaktiwiteite * gerig word. Die aanvaarding van gerigte donasies vereis formele optrede deur die Raad van Direkteure.

* Let daarop dat ALLE skenkings gebruik word om die doelwitte van die MdDS-stigting te ondersteun, wat die ondersteuning van MdDS-navorsing en die bevordering van onderwys oor MdDS vir mediese kundiges en die publiek insluit. Die Stigting ontmoedig versoeke vir die aanwys van donasies vir spesifieke doeleindes soos ondersteuning vir opvoedkundige programme. Die beperking van die gebruik van fondse skep ekstra werk vir vrywilligers wat ons fiskale rekords byhou en die fooie wat verband hou met die voorbereiding van jaarlikse belastingdokumente verhoog (wat die bedrag van die werklike skenking verminder wat beskikbaar sou wees om die stigting se doelwitte te ondersteun).

Ons beleid MdDS-stigting 6: 36 pm