Ons moedig deelname aan ons blog- en sosiale media-eiendomme aan, en hoop dat u sal deelneem aan die besprekings. Onthou asseblief dat wanneer u 'n opmerking op 'n blog- of sosiale media-bladsy plaas, dit vir die wêreld kan plaas. Om u eie privaatheid en dié van u gesin te bespreek, moet u deeglik nadink oor hoeveel gedetailleerde persoonlike inligting u op die internet gekoppel het.

Die MdDS-stigting diskrimineer nie op grond van ras, geslag of geslagsidentiteit, seksuele oriëntasie of godsdienstige oortuigings nie, en behou die reg voor om gematigde poste en kommentaar te verseker om te verseker dat dit waarde toevoeg tot die bespreking van die Mal de Débarquement-sindroom. Sodat almal in ons gemeenskap die beste ervaring het, oefen basiese netikette en hou by die riglyne en reëls wat hieronder uiteengesit word.

RIGLYNE

 • Praat uit ervaring, nie spekulasie nie. Eerstehandse kennis is kragtig en bied die hulp wat ons nodig het.
 • Plasings en kommentaar moet kort wees (verkieslik onder 150 woorde). Blogopmerkings kan gewysig word om die blaai te beperk. As dit nie gewysig kan word sonder om die bedoelde betekenis van die skrywer te verander nie, sal dit nie gepubliseer word nie.
  • Opmerkings met een woord, bv, Ja / Nee is nie behulpsaam nie. Antwoorde wat geen waarde tot 'n gesprek met ondersteunende inligting toevoeg nie, kan verwyder word.
 • Medikasie dosisse, e-posadresse of telefoonnommers in plasings / opmerkings op publiek toeganklike bladsye sal uitgevee word.
 • Slegs URL-skakels na relevante nuusberigte of webwerwe is aanvaarbaar. Opmerkings wat meer as 2 skakels bevat, kan verwyder word. Opmerkings wat 4 of meer skakels bevat, word as strooipos beskou.

REËLS

Dinge om te doen:

 • Plasings moet relevant wees vir MdDS. Kommentaar moet relevant wees vir die postitel. Binne-onderwerpe en opmerkings kan uitgevee word.
 • Behandel ander kommentators met respek, selfs al is daar 'n meningsverskil; godslastering en beledigende taalgebruik is buite die perke. Posstukke wat inflammatories / lasterlik, onwettig, onwelvoeglik, dreigend, teisterend, lasterlik, haatlik of verleentheid is vir enige ander persoon of entiteit, sal uitgevee word.

Dinge om nie te doen nie:

 • plaas materiaal wat inbreuk maak op die regte van enige derde party, insluitend intellektuele eiendom, privaatheid of publisiteitsregte.
 • plaas advertensies; versoeke vir besigheid sal verwyder word.
 • verpersoonlik 'n ander persoon.
 • laat enige ander persoon of entiteit u identifikasie gebruik om kommentaar te lewer of te sien.
 • plaas meer as een keer dieselfde nota of skep 'spam' op 'n ander manier.
 • plaas versoeke vir donasies, tensy dit eers deur die MdDS-stigting goedgekeur is. Alle fondsinsameling moet die missie en doelstellings van die MdDS-stigting ondersteun.
 • Plasingspeilings of opnames kompeteer met ons pogings. Moenie dit doen nie. Slegs data wat deur MdDS Foundation ingesamel is amptelike opnames kan navorsing bevorder.
 • Die blokkering van die MdDS-stigting of 'n administrasie van 'n stigting-bestuurde sosiale eiendom, insluitend maar nie beperk tot Facebook, Instagram en Twitter nie, is die rede vir die beëindiging van u toegang tot genoemde eiendomme.

Die MdDS-stigting behou die reg voor om enige plasings te verwyder en gebruikers om enige rede te blokkeer na eie goeddunke. Die MdDS Foundation behou verder die reg voor (maar is nie verplig nie) om een ​​of al die volgende te doen:

 • Verwyder kommunikasie wat beledigend, onwettig of ontwrigtend is, of wat andersins nie aan hierdie bepalings en voorwaardes voldoen nie.
 • Beëindig, verbied of beperk die gebruiker se toegang tot enige MdDS Foundation-bestuurde sosiale eiendom by enige oortreding van hierdie bepalings en voorwaardes.
 • Wysig of skrap alle kommunikasies wat op enige bestuurde eiendom van MdDS Foundation geplaas is, ongeag of sodanige kommunikasie hierdie standaarde oortree.

Uiteindelik, deur die gebruik van hierdie webwerf en / of enige van ons sosiale eiendomme, vrywaar u die MdDS-stigting teen enige skade, verliese, aanspreeklikhede, uitsprake, koste of uitgawes (insluitende redelike prokureursgelde en -koste) wat voortspruit uit 'n derde eis partytjie met betrekking tot enige materiaal wat u geplaas het.

Besprekingsbeleid Alex Field 9: 40 am