Klinisk kapselrapport: Gentagen transkranial magnetisk stimulering af Mal de Debarquement-syndrom

nuværendetocOtologi og neurotologi. 2012. november 29. [ABSTRAKT] 

Gentagen transkranial magnetisk stimulering af Mal de Debarquement-syndrom.
Cha YH, Cui Y, Baloh RW, Department of Neurology, University of California Los Angeles, Los Angeles, Californien., USA

MÅL: Mal de debarquement syndrom (MdDS) er en kronisk ubalanceforstyrrelse, der er kendetegnet ved en følelse af gyngende og svajende. Forstyrrelsen starter efter langvarig eksponering for passiv bevægelse, f.eks. Fra en båd eller et fly. Al medicinsk behandling er palliativ, og symptomer, der vedvarer ud over 6 måneder, viser lav sandsynlighed for remission. Denne pilotundersøgelse undersøgte gennemførligheden og tolerabiliteten af ​​gentagen transkraniel magnetisk stimulering (rTMS) som potentiel behandling for MdDS.

PATIENTER / intervention: Ti forsøgspersoner (8 kvinder) med vedvarende MdDS, der varede fra 10 til 91 måneder, fik 1 session hver af 4 modbalancerede protokoller: venstre 10 Hz (høj frekvens), venstre 1 Hz (lav frekvens), højre 10 Hz og højre 1 Hz rTMS over den dorsolaterale præfrontale cortex (DLPFC).

HOVEDFORANSTALTNING: Reduktion af rocking sensation rapporteret på en visuel analog skala.

RESULTATER: 1) Højrehåndede forbedrede sig mest med 10 Hz-stimulering over venstre DLPFC, mens venstrehåndede forbedrede mest med 10 Hz-stimulering over højre DLPFC; 2) lavfrekvent DLPFC-stimulering var forbundet med symptomforværring hos nogle forsøgspersoner; 3) symptomernes varighed var negativt korreleret med behandlingsresponset; 4) rTMS blev veltolereret i MdDS-forsøgspersoner, idet de viste en tilsvarende grad af hovedpine (10 af 40 sessioner) som for andre undersøgelser; og 5) træthed opstod efter 6 sessioner normalt med lavfrekvent stimulering.

KONKLUSION: rTMS tolereredes godt hos forsøgspersoner med MdDS med lovende kortvarig symptomforbedring. Fremtidige undersøgelser af rTMS i MdDS kan overveje sekventielle stimuleringsdage, længere observationsperioder efter rTMS, formel måling af træthed efter TMS og randomisering med en fidus-tilstand.

SØGEORD: mal de debarquement syndrom, DLPFC, rTMS, neuromodulation