I samarbejde med American Academy of Neurology (AAN), finansierer MdDS Foundation og American Brain Foundation (ABF) en Studiestipendium til klinisk forskning fokuseret på MdDS. Ansøgningerne åbner den 1. juni. Prisen har til formål at anerkende vigtigheden af ​​god klinisk forskning og at opmuntre tidlige karriereforskere i kliniske undersøgelser i Mal de Débarquements syndrom og centrale vestibulære neurologiske lidelser. Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at blive advaret, når ansøgningsperioden er åben og tilgængelig på AAN-webstedet. TILMELD NU

MdDS Foundation understøtter biomedicinsk forskning, der genererer evidensbaserede data, der fører til viden om årsagen, behandlingen eller forebyggelsen af ​​Mal de Débarquement Syndrome (MdDS). Dette finansieringsprogram anerkender behovet for innovativ forskning og videnskabelige fremskridt inden for disse områder.

Ansøgninger om forskningsstøtte fra kvalificerede efterforskere underkastes ekstramural gennemgang i en fortrolig proces. Ansøgninger skal indgives i formatet af en NIH-lignende tilskudsansøgning (formularer på http://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/phs398.html):

Face side (NIH formular side 1)
Resume (NIH-formular side 2)
Budgetsider inklusive begrundelse (NIH-formular side 4 og 5)
Bioskitser af nøgelpersonale (NIH-format på 5 sider)
Specifikke mål (en side)
Fremgangsmåde (op til tolv sider)

Betydning
Innovation
Forskning tilgang
Timeline
Citeret litteratur (ubegrænsede sider)

Protokoller til forskningsundersøgelser, der involverer anvendelse af mennesker eller dyr, skal godkendes af en passende bedømmelseskomité, f.eks, institutionel revisionskomité eller institutionel dyrepleje- og anvendelsesudvalg. Detaljer om disse protokoller skal vedlægges applikationen.

De indirekte omkostninger eller institutionelle omkostninger, der leveres af fonden, er begrænset til 10% for applikationer, der overstiger $ 30,000 direkte omkostninger og 0%, hvis mindre end $ 30,000 direkte omkostninger. Bevillingsmidler må ikke bruges til indirekte omkostninger eller institutionelle omkostninger forbundet med køb af permanent udstyr. Tildelingsmidler betales til modtagerens institution eller virksomhed i halvårlige betalinger over tildelingsperioden. Fortsat finansiering er betinget af indsendelse af halvårlige fremskridt og økonomiske rapporter samt bekræftelse på, at passende institutionelle godkendelser til forsøgspersoner og dyrebrug er aktuelle og registreret hos institutionen.

MdDS Foundation tildeler priser til institutioner, ikke enkeltpersoner. Institutionen påtager sig således alt ansvar for programmatisk, administrativ og skattemæssig rapportering såvel som lokalt tilsyn for at sikre, at al overholdelse og institutionelle forsikringer er opfyldt. Støtteberettigede ansøgere er: almennyttige eller almennyttige organisationer; offentlige / statskontrollerede institutioner for videregående uddannelse; private institutioner for videregående uddannelse; enheder af statslige og lokale myndigheder; indenlandske eller udenlandske institutioner / organisationer.

Sponsor: MdDS Foundation
Adresse: 22406 Shannondell Drive, Audubon, PA 19403
Web Site: www.mddsfoundation.org
E-mail: research@mddsfoundation.org
Frist: Ingen

Unionsborgerskab / land hvor ansøgningsinstitutionen er gældende: Ingen begrænsninger

Lokaler, der er holdbare: Ingen begrænsninger

Ansøg om et tilskud MdDS Foundation 4: 44 pm