Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Γονιδίων παρουσιάζει την ιστορία του ασθενούς MdDS

Παρόλο που ο ρόλος της γενετικής δεν είναι ακόμη κατανοητός, το Global Genes Project εντάσσεται στο Ίδρυμα MdDS για την υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν από MdDS. Έχουν δημοσιεύσει την ιστορία του Mike Nelson. Σπάνια μεταξύ των σπάνιων, ο Mike είναι ένας από τους αυξανόμενους αριθμούς ανδρών μας. Μπορείτε να διαβάσετε την ιστορία του εδώ:
http://globalgenes.org/rare-disease-mal-de-debarquement-syndrome-often-affects-quality-of-life/