Έκθεση κλινικής κάψουλας: Επαναληπτική διακρανιακή μαγνητική διέγερση για το σύνδρομο De debarquement Mal

τρέχοντοςΩτολογία & Νευρολογία. 2012 29 Νοεμβρίου. [ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ] 

Επαναληπτική διακρανιακή μαγνητική διέγερση για το σύνδρομο De debarquement.
Cha YH, Cui Y, Baloh RW, Department of Neurology, University of California Los Angeles, Los Angeles, California., USA

ΣΤΟΧΟΣ: Το σύνδρομο Mal de debarquement (MdDS) είναι μια χρόνια διαταραχή ανισορροπίας που χαρακτηρίζεται από ένα αίσθημα ταλάντευσης και ταλάντωσης. Η διαταραχή ξεκινά μετά από παρατεταμένη έκθεση σε παθητική κίνηση, όπως από σκάφος ή αεροπλάνο. Όλη η ιατρική θεραπεία είναι ανακουφιστική και τα συμπτώματα που παραμένουν μετά από 6 μήνες δείχνουν χαμηλή πιθανότητα ύφεσης. Αυτή η πιλοτική μελέτη διερεύνησε τη σκοπιμότητα και την ανεκτικότητα της επαναλαμβανόμενης διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης (rTMS) ως πιθανή θεραπεία για το MdDS.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Δέκα άτομα (8 γυναίκες) με επίμονο MdDS διάρκειας 10 έως 91 μηνών έλαβαν 1 συνεδρία κάθε 4 αντισταθμιστικών πρωτοκόλλων: αριστερά 10 Hz (υψηλή συχνότητα), αριστερά 1 Hz (χαμηλή συχνότητα), δεξιά 10 Hz και δεξιά 1 Hz rTMS πάνω από τον ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό (DLPFC).

ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Μείωση της αίσθησης κουνιστής που αναφέρεται σε οπτική αναλογική κλίμακα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 1) Οι δεξιόχειρες βελτιώθηκαν περισσότερο με διέγερση 10 Hz πάνω από το αριστερό DLPFC, ενώ οι αριστεροί βελτιώθηκαν περισσότερο με διέγερση 10 Hz πάνω από το δεξί DLPFC. 2) η διέγερση χαμηλής συχνότητας DLPFC συσχετίστηκε με επιδείνωση των συμπτωμάτων σε ορισμένα άτομα. 3) η διάρκεια των συμπτωμάτων συσχετίστηκε αρνητικά με την ανταπόκριση στη θεραπεία. 4) Το rTMS ήταν καλά ανεκτό σε άτομα MdDS, παρουσιάζοντας παρόμοια ποσοστά πονοκέφαλου (10 από 40 συνεδρίες) όπως και για άλλες μελέτες. και 5) η κόπωση εμφανίστηκε μετά από 6 συνεδρίες συνήθως με διέγερση χαμηλής συχνότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το rTMS ήταν καλά ανεκτό σε άτομα με MdDS με ελπιδοφόρα βραχυπρόθεσμη βελτίωση των συμπτωμάτων. Οι μελλοντικές μελέτες του rTMS στο MdDS μπορεί να εξετάσουν διαδοχικές ημέρες διέγερσης, μεγαλύτερες περιόδους παρακολούθησης μετά το rTMS, επίσημη μέτρηση της κόπωσης μετά το TMS και τυχαιοποίηση με μια ψευδή κατάσταση.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σύνδρομο mal de debarquement, DLPFC, rTMS, νευροδιαμόρφωση