Για μια Αιτία. Για μια θεραπεία. Για αλλαγή.

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΙ: Τα μέλη της Ομάδας μας Υποστήριξης συνεχίζουν να αποδίδουν στο Ίδρυμα μέσω του νέος έρανοι. Ο σύμβουλος Scentsy, Heidi Campbell, προσφέρει γενναιόδωρα 10% των καθαρών εσόδων κάθε μήνα. Και οι σύμβουλοι Mary Kay, Joy Debes και Debbie Vecheck, αύξησαν τη δωρεά τους στο 30% κάθε μήνα. Παρακαλώ γίνετε μέρος της αλλαγής και ψωνίστε τα ηλεκτρονικά καταστήματά τους σήμερα, κάνοντας κλικ στις κορδέλες τους.

Έρανος Μαίρη Κέι Φρεσκομακεία