Νέα έρευνα - Έκλεισε

15 Μαΐου: Η έρευνα έχει πλέον κλείσει.

Σε μια προσπάθεια συλλογής τρεχόντων δεδομένων, βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα έρευνα. Αυτή η έρευνα κλείνει σε δύο εβδομάδες, οπότε αν έχετε ή υποψιάζεστε ότι έχετε MdDS μην καθυστερήσετε - ολοκληρώστε την έρευνα. Ελπίζουμε να συλλέξουμε αρκετά δεδομένα για να αναλύσουμε και να συμπεριλάβουμε βασικές πληροφορίες στο ενημερωτικό δελτίο του Ιουνίου. Το ενημερωτικό δελτίο διανέμεται σε πολλούς επαγγελματίες του ιατρικού τομέα και στο ευρύ κοινό.

Όσο περισσότερα άτομα ολοκληρώνουν την έρευνα τόσο πιο ακριβή θα είναι τα δεδομένα. Για να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα σας περιλαμβάνονται, πρέπει να ολοκληρώσετε την έρευνα έως τις 15 Μαΐου 2014. Όλες οι πληροφορίες θα κωδικοποιηθούν για να διατηρηθεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων και θα αναφερθούν σε συνολική μορφή.

Σας ευχαριστώ.