Σας ευχαριστώ ευγενείς υποστηρικτές. Είμαστε Rocking δρόμο μας σε $ 40K.

Μέσα από τις μετοχές σας και την καλοσύνη σας, ο σημαντικότερος έμπορος της χρονιάς μας ξεκινάει καλά. Παρακαλούμε βοηθήστε να το κάνετε υπέροχο και χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μοιραστείτε και να κρατήσετε το μετρητή στόχου σε κίνηση. Αφήνω σας οι υποστηρικτές γνωρίζουν ότι το Rocking Our Way σε $ 40K αυξάνει τόσο τα κεφάλαια όσο και το HOPE.

rockingourwayto40k# Αύξηση της ευαισθησίας#Μαζεύω χρήματα #RaiseHope # ραζού bit.ly/rockingourway