Ευχαριστώ θερμά

instagram σας ευχαριστώ μήνυμα

Παρακαλώ μοιραστείτε για να ευχαριστήσετε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν. Φροντίστε να τους ενημερώσετε ότι μπορούν να μας βρουν στο Instagram στη διεύθυνση instagram.com/mddsfoundation, Πάρα πολύ.

#thankyou #MdDSπροσφορές #raiseHOPE #raiseAWARENESS #beatMdDS

Όταν χρησιμοποιείτε το PayPal Giving Fund, το 101% της δωρεάς σας θα παραδοθεί. Λήξη 12/31/2016