Έχετε επικοινωνήσει με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την ιστορία του Mal de Débarquement; Σήμερα είναι η τέλεια μέρα για την ευαισθητοποίηση!

Τηλεοπτική κάλυψη


Τι είναι το σύνδρομο αποβίβασης;

Το Mal de Débarquement (Γαλλικά για «ασθένεια αποβίβασης») είναι γνωστό μεταβλητά ως σύνδρομο αποβίβασης και σύνδρομο αποβίβασης. Η αποβίβαση / αποβίβαση δεν περιορίζεται σε κρουαζιερόπλοια και μπορεί στην πραγματικότητα να προέρχεται από οποιοδήποτε όχημα, είτε πρόκειται για νερό, αέρα είτε για ξηρά.

Εικόνες / Βίντεο τροττον 6: 36 μ.μ.