Έχετε επικοινωνήσει με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την ιστορία του Mal de Débarquement; Σήμερα είναι η τέλεια μέρα για την ευαισθητοποίηση!

Τηλεοπτική κάλυψη


Τι είναι το σύνδρομο αποβίβασης;

Το Mal de Débarquement (γαλλικά σημαίνει «ασθένεια της αποβίβασης») είναι γνωστό μεταβλητά ως σύνδρομο αποβίβασης, σύνδρομο αποβίβασης και σύνδρομο αποβίβασης. Η αποβίβαση/αποβίβαση δεν περιορίζεται σε κρουαζιερόπλοια και μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει από οποιοδήποτε όχημα, είτε από το νερό, είτε από τον αέρα είτε από την ξηρά.

Εικόνες / Βίντεο τροττον 6: 36 μ.μ.