Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση στο σπίτι Νευροτροποποίηση με Διακρανιακή Εναλλασσόμενη Διέγερση Ρεύματος (tACS) για το σύνδρομο Mal de Débarquement

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η διακρανιακή διέγερση εναλλασσόμενου ρεύματος μειώνει την υπερσυγχρονία του δικτύου και τον επίμονο ίλιγγο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδρομο Mal de débarquement: Έγγραφο συναίνεσης της Επιτροπής Ταξινόμησης της Εταιρείας Bárány

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πολυτροπική απεικόνιση της επίδρασης rTMS στο εγκεφαλικό δίκτυο: συνδυασμένο εγκεφαλόγραμμα και μελέτη απεικόνισης λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ