Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση στο σπίτι Νευροτροποποίηση με Διακρανιακή Εναλλασσόμενη Διέγερση Ρεύματος (tACS) για το σύνδρομο Mal de Débarquement

Διαβάστε Περισσότερα

Η διακρανιακή διέγερση εναλλασσόμενου ρεύματος μειώνει την υπερσυγχρονία του δικτύου και τον επίμονο ίλιγγο

Διαβάστε Περισσότερα

Διαγνωστικά κριτήρια για το σύνδρομο Mal de débarquement: Έγγραφο συναίνεσης της Επιτροπής Ταξινόμησης της Εταιρείας Bárány

Διαβάστε Περισσότερα

Πολυτροπική απεικόνιση της επίδρασης rTMS στο εγκεφαλικό δίκτυο: συνδυασμένο εγκεφαλόγραμμα και μελέτη απεικόνισης λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού

Διαβάστε Περισσότερα