Wat is het Mal de Débarquement-syndroom?

Mal de Débarquement Syndrome (MdDS) is een neurologische stoornis van waargenomen beweging die zich manifesteert als een constant gevoel van schommelen, dobberen of slingeren dat lijkt te worden verlicht bij passieve bewegingen zoals rijden in een auto. Dit is een belangrijk diagnostisch kenmerk van het syndroom.

Ook bekend als ontschepingssyndroom, ontwikkelt MdDS zich meestal na een cruise of ander type waterreizen; de blootstelling hoeft niet langdurig of langdurig te zijn. MdDS is ook gemeld na reizen per vliegtuig, trein en auto; en minder vaak na herhaald gebruik van de lift, het lopen op dokken, het gebruik van virtual reality-apparatuur of praktisch elke bewegingservaring. MdDS komt voor bij zowel geslachten als bij alle leeftijdsgroepen, maar de huidige statistieken tonen de hoogste gerapporteerde incidentie aan bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Hoewel MdDS zich meestal voordoet na het reizen, lijkt het voor een deel spontaan te zijn, zonder bewegingsgebeurtenis.

MdDS kan maanden tot jaren aanhouden en er is een kans op herhaling na een eerste begin. Veel mensen ervaren de meer gebruikelijke entiteit met het label "zeebenen" bij het uitstappen uit reiservaringen. 'Zeebenen' zijn een voorbijgaande, normale reactie op reizen die over het algemeen snel verdwijnt.

Naast het wiegen, dobberen en / of zwaaien, zijn er veel secundaire symptomen. Bewegingsgevoel wordt vaak geassocieerd met angst, vermoeidheid, moeite om het evenwicht te bewaren, onvastheid en concentratiestoornissen (verminderde cognitieve functie).

Symptomen beginnen meestal kort na het stoppen van de bewegingsstimulus, maar af en toe kan er een vertraging optreden tussen het einde van de reis en het begin van de symptomen. De symptomen zijn meer opvallend in besloten ruimtes of wanneer men probeert stil te staan ​​(zittend, liggend of stilstaand).

Het Mal de Débarquement-syndroom heeft een diagnosecode in de ICD-10 voor facturering: 2020 ICD-10-CM Diagnosecode R42.

Download een PDF van onze brochure, of vraag gedrukte exemplaren aan door contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Zullen de symptomen bij MdDS-remissie geleidelijk afnemen of plotseling verdwijnen?

Nieuwe leden van onze steungroepen vragen vaak: "Voor degenen onder u die in remissie gingen: zijn uw MdDS-symptomen geleidelijk afgenomen in de loop van de tijd of zijn ze plotseling verdwenen?"

Over het algemeen nemen de symptomen geleidelijk af. Sommigen ervaren verlichting om de andere dag met een toename van het aantal goede dagen totdat er geen slechte dagen zijn.

Zijn er vergelijkbare voorwaarden? Wat zijn enkele andere evenwichtsstoornissen?

Wat is een evenwichtsstoornis?

Het National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) definieert een evenwichtsstoornis als een aandoening waardoor u zich onvast of duizelig voelt. Als je staat, zit of ligt, heb je misschien het gevoel dat je beweegt, draait of zweeft. Als je loopt, heb je ineens het gevoel dat je omvalt. De NIDCD voegt eraan toe dat thier zijn meer dan een dozijn verschillende evenwichtsstoornissen. Hier zijn slechts enkele veel voorkomende evenwichtsstoornissen.

  • Goedaardige paroxismale positieduizeligheid (BPPV) of positionele duizeligheid: Een korte, intense episode van duizeligheid veroorzaakt door een specifieke verandering in de positie van het hoofd. Je zou het gevoel kunnen hebben dat je ronddraait als je voorover buigt om ergens onder te kijken, je hoofd kantelt om omhoog of over je schouder te kijken, of in bed omrolt. BPPV treedt op wanneer losse otoconia in een van de halfcirkelvormige kanalen tuimelen en beïnvloeden hoe de cupula werkt. Dit zorgt ervoor dat de cupula niet goed buigt, onjuiste informatie over de positie van uw hoofd naar uw hersenen stuurt en duizeligheid veroorzaakt. Lees meer.
  • Labyrintitis: Een infectie of ontsteking van het binnenoor die duizeligheid en evenwichtsverlies veroorzaakt. Het wordt vaak geassocieerd met een infectie van de bovenste luchtwegen, zoals griep. Lees meer.
  • De ziekte van Menière: Afleveringen van duizeligheid, gehoorverlies, tinnitus (een rinkelend of zoemend oor) en een vol gevoel in het oor. Het kan gepaard gaan met een verandering in het vloeistofvolume in delen van het labyrint, maar de oorzaak of oorzaken zijn nog onbekend. Lees meer.
  • Vestibulaire neuronitis: Een ontsteking van de vestibulaire zenuw die kan worden veroorzaakt door een virus en die voornamelijk duizeligheid veroorzaakt. Lees meer.
  • Perilymph-fistel: Een lekkage van binnenoorvloeistof in het middenoor. Het veroorzaakt instabiliteit die gewoonlijk toeneemt met activiteit, samen met duizeligheid en misselijkheid. Perilymfefistel kan optreden na hoofdletsel, dramatische veranderingen in de luchtdruk (zoals bij duiken), fysieke inspanning, oorchirurgie of chronische oorinfecties. Sommige mensen worden geboren met perilymfefistel. Lees meer.
  • Aanhoudende posturale perceptuele duizeligheid (PPPD): zie diagnostische criteria opgesteld door de Bárany Society en International Headache Society. Het document is beschikbaar via de Tijdschrift voor vestibulair onderzoek.
  • Vestibulaire migraine: zie diagnostische criteria opgesteld door de Bárany Society en International Headache Society. Het document is beschikbaar via de Tijdschrift voor vestibulair onderzoek.

Andere evenwichtsstoornissen kunnen symptomen gemeen hebben met MdDS, maar de symptomen van deze aandoeningen nemen niet af wanneer de patiënt in beweging is. Een belangrijke diagnostische indicator van MdDS is dat de symptomen vaak tijdelijk verdwijnen wanneer de patiënt weer in beweging is. Wanneer u uw symptomen met uw arts bespreekt, kunt u de woorden 'duizeligheid' of 'duizeligheid' het beste niet gebruiken. Leg in plaats daarvan uit dat je het gevoel hebt alsof je op een boot zit, op een trampoline of matras loopt, op een lift dropt of op een andere beschrijvende taal.

Diagnostische criteria voor MdDS, opgesteld door het Comité voor de classificatie van vestibulaire aandoeningen van de Bárány Society, zijn hier te vinden: http://bit.ly/mddscriteria

Wat is duizeligheid?

Vertigo kan worden gedefinieerd als een stoornis van het gevoel van elke richting, een verstoorde ruimtelijke perceptie van het lichaam, maar duizeligheid betekent meestal duizeligheid die al met Countr werken ronddraaien, een roterend gevoel. En een veel voorkomende uitkomst bij het gebruik van de woorden "duizelig", "duizeligheid" of "duizeligheid" wanneer u met uw arts spreekt, is een verkeerde diagnose van een van de bovengenoemde veel voorkomende evenwichtsstoornissen. Een standaarddefinitie wordt opgesteld door de Bárany Society of Neuro-Otology.

Wat is MdDS?

MdDS is een centrale vestibulaire (neurologische) aandoening. Het is geen perifere vestibulaire (binnenoor) aandoening of ziekte. In het peer-reviewed onderzoeksartikel, Metabole en functionele connectiviteitsveranderingen bij het Mal de Debarquement-syndroom, auteur Yoon-Hee Cha, MD, c.s. bespreek de hersengebieden die geassocieerd zijn met aanhoudende MdDS.

Waar staat MdDS voor?

MdDS is het acroniem voor Mal de Débarquement Syndrome (Fr.), wat zich vertaalt in ziekte bij het uitstappen (het verlaten van een boot of ander voertuig).

Is er een gemakkelijkere naam dan het Mal de Débarquement-syndroom?

Deze aandoening staat ook bekend als het ontschepingssyndroom, het ontschepingssyndroom, het ontschepingssyndroom of in de volksmond als landziekte. Het is minder algemeen bekend als Persistent Mal de Debarquement (PMdD), Rocking Duzziness of Rocking Vertigo.

Hoe kom ik aan MdDS? Ik ben nooit op een cruise geweest. Kan ik MdDS gebruiken zonder een bewegingsgebeurtenis?

Ja. Hoewel MdDS het vaakst optreedt na een bewegingsgebeurtenis (meestal reizen), heeft ongeveer 20% van de gevallen geen bekende oorzakelijke gebeurtenis, dat wil zeggen: een bewegingsactivering missen. Er is een verband gesuggereerd tussen spontaan ontstaan ​​en migraine, stress of andere niet-bewegende gebeurtenissen, maar verder onderzoek is nodig om verbanden te leggen.

Voorgestelde lezing

Cha YHMal de DebarquementSemin Neurol29: 520-7, 2009. Beoordeling.

Hoe krijg ik een MdDS-diagnose? Moet ik een huisarts of KNO-arts zien?

MdDS wordt voornamelijk gediagnosticeerd door otolaryngologen, KNO-artsen en neurologen, maar kan worden gediagnosticeerd door uw huisarts. Andere gezondheidswerkers, waaronder fysiotherapeuten en audiologen, herkennen mogelijk de kenmerken van MdDS. EEN lijst met mogelijke providers is beschikbaar op deze site. Mogelijk wilt u onze informatief meenemen deze brochure aan uw afspraak omdat veel zorgverleners niet op de hoogte zijn van MdDS.

Is er een remedie voor MdDS?

Helaas niet, maar er zijn verschillende lopende onderzoeken.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in de blogpost Physician's Perspective: Effectief onderzoek vereist teamwerk.

Is er een behandeling om MdDS-symptomen te voorkomen of te verminderen?

Momenteel zijn er geen behandelingen of therapieën waarvan is bewezen dat ze nuttig zijn voor mensen die aan MdDS lijden. Enig succes bij het beheersen van aanhoudende symptomen is gerealiseerd met benzodiazepinen, SNRI's, SSRI's en soms tricyclische antidepressiva. Vestibulaire revalidatietherapie is effectief gebleken bij een klein aantal patiënten, terwijl een regelmatig oefenprogramma velen lijkt te helpen.

Anticholinergische medicijnen die werken voor typische vormen van duizeligheid en reisziekte, zoals meclizine of scopolamine, zijn niet effectief bij de behandeling of preventie van MdDS. Verder onderzoek is nodig voor een beter begrip van de stoornis.

Onderzoeksbehandelingen zijn beschikbaar, maar beperkt, waarvoor meestal reizen nodig zijn. Om meer te weten te komen over behandelingen die patiënten hebben onderzocht, wil je misschien lid worden van een van onze steungroepen.

Hoe lang gaat MdDS mee? Ik ben 2 weken weg van een cruise en zit nog steeds op de boot.

Hoe lang duurt het voordat MdDS verdwijnt?

Bij de meeste mensen is het gevoel van schommelen, dobberen, slingeren, enz. Na een cruise of andere ervaring met langdurige beweging van voorbijgaande aard. Symptomen die tot twee weken aanhouden, worden beschouwd binnen het normale bereik. Een diagnose van MdDS wordt meestal alleen gegeven aan diegenen bij wie de symptomen 30 dagen of langer aanhouden.

De symptomen van MdDS kan geleidelijk verdwijnen en helemaal verdwijnen. Over het algemeen is dit waarschijnlijker voor degenen die jonger zijn. Maar voor enkelen en met de leeftijd kunnen de symptomen gedurende een langere periode aanhouden.

Worden de symptomen erger als ik weer reis?

Niet noodzakelijk. Sommige personen hebben echter een voorbijgaande toename van de symptomen beschreven na verdere bewegingservaringen. Sommige artsen stellen voor om benzodiazepines in te nemen om het vestibulaire systeem tijdens het reizen te onderdrukken. Hoewel veel patiënten beweren dat deze manier van werken helpt, zijn klinische studies vereist om hun effectiviteit te bewijzen in de populatie van MdDS-patiënten.

Ik heb MdDS gehad die vanzelf is opgelost. Zal ik dit opnieuw ontwikkelen als ik op een andere cruise ga?

Sommige personen met MdDS die de herontwikkelde symptomen na een volgende cruise (of andere langdurige bewegingservaring, afhankelijk van hun unieke triggers) hebben opgelost. Er zijn er echter die dat niet deden. Velen beschrijven een langere periode van MdDS-symptomen bij elke episode. Daarom is de aanbeveling om verdere cruises te vermijden om de kans op herhaling van MdDS te minimaliseren.

Zijn MdDS-symptomen erger tijdens de menstruatie van een vrouw (menstruatie)?

Zoals bij veel chronische ziekten, ervaren veel vrouwen verhoogde symptomen voor of tijdens hun menstruatiecyclus. Hoewel MdDS vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, wordt de rol van hormonen bij de verergering / remissie van MdDS-symptomen niet begrepen.

Zijn er klinische onderzoeken / onderzoeken van MdDS?

Dit is een zeldzame aandoening en onderzoeken zijn eveneens zeldzaam. Actieve onderzoeken naar MdDS omvatten er een die wordt uitgevoerd op het Universiteit van Minnesota door Dr. Yoon-Hee Cha. Een andere is aan de gang bij Ohio University door Dr. Brian C. Clark. Beide onderzoeken worden gedeeltelijk gefinancierd door deze Stichting.

Gezichten van MdDS

MdDS uitgelicht op populaire Franse tv-show "Ça commence aujourd'hui"

In deze aflevering van Ça start aujourd'hui interviewt de Franse journaliste Faustine Bollaert een jonge vrouw die sinds juni te maken heeft met het ontschepingssyndroom. Bekijk de clip in het Frans of lees hier de transcriptie in het Engels.

Lees meer

Life Rocks met schommelende kaarsen

Ik ben Kate en ik rock ... Letterlijk. In 2018 ontwikkelde ik een neurologische aandoening Mal de Débarquement. Het gaf me het constante gevoel van schommelen en zwaaien, alsof ik op een boot zit. In feite heb ik mijn landbenen nooit meer terug gekregen en leef ik constant in beweging. Ik ben begonnen met het maken van kaarsen en heb dit jaar Rocking Candles gelanceerd om op de een of andere manier te helpen. De verkoop van elk van mijn kaarsen, tot nu toe meer dan 700, verhoogt de bekendheid van MdDS en 10% van de opbrengst van rockingcandles.com gaat naar de MdDS Foundation!

Lees meer

Russ 'drukke dag aan het meer

Ik had net het Memorial Day-weekend van 2016 op de boot en de kade van mijn ouders doorgebracht. Nadat we het meer hadden verlaten, stopten we bij een favoriet eetcafe. Ik ging eindelijk voor het eerst zitten en voelde "het". Ik keek naar mijn vrouw en vroeg: "Voelt de vloer aan alsof hij beweegt?"

Lees meer

Over de stoornis en veelgestelde vragen Stichting MdDS 8: 02 am