De MdDS Foundation ondersteunt biomedisch onderzoek dat evidence-based data genereert die leiden tot kennis over de oorzaak, behandeling of preventie van het Mal de Débarquement Syndrome (MdDS). Dit financieringsprogramma erkent de behoefte aan innovatief onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang op deze gebieden.

Aanvragen voor onderzoeksondersteuning door gekwalificeerde onderzoekers worden in een vertrouwelijk proces onderworpen aan extramurale beoordeling. Aanvragen moeten worden ingediend in de vorm van een subsidieaanvraag in NIH-stijl (formulieren op: http://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/phs398.html):

Voorpagina (NIH-formulier pagina 1)
Samenvatting (NIH-formulier pagina 2)
Budgetpagina's inclusief motivering (NIH-formulier pagina's 4 en 5)
Biosketches van sleutelpersoneel (5 pagina's NIH-formaat)
Specifieke doelen (één pagina)
Aanpak (maximaal twaalf pagina's)

Significantie
innovatie
Onderzoeksaanpak
Tijdlijn
Aangehaalde literatuur (onbeperkt aantal pagina's)

Protocollen voor onderzoeksstudies waarbij gebruik wordt gemaakt van mensen of dieren, moeten worden goedgekeurd door een geschikte beoordelingsraad, bv institutionele beoordelingsraad of institutionele commissie voor dierenverzorging en -gebruik. Details van deze protocollen moeten bij de applicatie worden gevoegd.

De indirecte kosten of institutionele overhead die door de Stichting worden geleverd, zijn beperkt tot 10% voor aanvragen met meer dan $ 30,000 directe kosten en 0% indien minder dan $ 30,000 directe kosten. Subsidiefondsen mogen niet worden gebruikt voor indirecte kosten of institutionele overhead in verband met de aankoop van permanente apparatuur. Toekenningsfondsen worden gedurende de looptijd van de toekenning in halfjaarlijkse betalingen aan de instelling of het bedrijf van de ontvanger betaald. Voortdurende financiering is afhankelijk van de indiening van halfjaarlijkse voortgangs- en financiële verslagen en van de bevestiging dat de juiste institutionele goedkeuringen voor menselijke proefpersonen en diergebruik actueel zijn en in het dossier van de instelling.

De MdDS Foundation kent prijzen toe aan instellingen, niet aan individuen. De instelling neemt dus alle verantwoordelijkheden op zich voor programmatische, administratieve en fiscale rapportage, evenals lokaal toezicht om ervoor te zorgen dat aan alle naleving en institutionele garanties wordt voldaan. In aanmerking komende aanvragers zijn: organisaties met of zonder winstoogmerk; openbare / door de staat gecontroleerde instellingen voor hoger onderwijs; particuliere instellingen voor hoger onderwijs; eenheden van staat en lokale overheden; binnenlandse of buitenlandse instellingen / organisaties.

Sponsor: Stichting MdDS
Adres: 22406 Shannondell Drive, Audubon, PA 19403
Web Site: www.mddsfoundation.org
E-mail: mddsfoundation@mddsfoundation.org
Deadline: geen

Staatsburgerschap / land van aanvragende instelling: geen beperkingen

Vestigingen houdbaar: geen beperkingen

Vraag een beurs aan Stichting MdDS 4: 44 pm