De MdDS Foundation ondersteunt biomedisch onderzoek dat evidence-based gegevens genereert die leiden tot kennis over de oorzaak, behandeling of preventie van het Mal de Débarquement-syndroom (MdDS). Dit financieringsprogramma erkent de noodzaak van innovatief onderzoek en wetenschappelijke vooruitgang op deze gebieden.

Aanvragen voor onderzoeksondersteuning door gekwalificeerde onderzoekers worden in een vertrouwelijk proces onderworpen aan extramurale beoordeling. Aanvragen moeten worden ingediend in de vorm van een subsidieaanvraag in NIH-stijl (formulieren op: http://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/phs398.html):

Voorpagina (NIH-formulier pagina 1)
Samenvatting (NIH-formulier pagina 2)
Budgetpagina's inclusief motivering (NIH-formulier pagina's 4 en 5)
Biosketches van sleutelpersoneel (5 pagina's NIH-formaat)
Specifieke doelen (één pagina)
Aanpak (maximaal twaalf pagina's)

Significantie
innovatie
Onderzoeksaanpak
Tijdlijn
Aangehaalde literatuur (onbeperkt aantal pagina's)

Protocollen voor onderzoeksstudies waarbij gebruik wordt gemaakt van mensen of dieren, moeten worden goedgekeurd door een geschikte beoordelingsraad, bv institutionele beoordelingsraad of institutionele commissie voor dierenverzorging en -gebruik. Details van deze protocollen moeten aan de applicatie worden toegevoegd.

De indirecte kosten of institutionele overhead die door de Stichting wordt verstrekt, is beperkt tot 10% voor aanvragen van meer dan $ 30,000 directe kosten en 0% indien minder dan $ 30,000 directe kosten. Subsidiefondsen mogen niet worden gebruikt voor indirecte kosten of institutionele overhead in verband met de aankoop van permanente uitrusting. Awardfondsen worden gedurende de duur van de award in halfjaarlijkse betalingen aan de instelling of het bedrijf van de ontvanger betaald. Voortdurende financiering is afhankelijk van de indiening van halfjaarlijkse voortgangs- en financiële verslagen en de bevestiging dat de institutionele goedkeuringen voor proefpersonen en diergebruik actueel en in behandeling zijn bij de instelling.

De MdDS Foundation kent prijzen toe aan instellingen, niet aan individuen. De instelling neemt dus alle verantwoordelijkheden op zich voor programmatische, administratieve en fiscale rapportage, evenals lokaal toezicht om ervoor te zorgen dat aan alle naleving en institutionele garanties wordt voldaan. In aanmerking komende aanvragers zijn: organisaties met of zonder winstoogmerk; openbare / door de staat gecontroleerde instellingen voor hoger onderwijs; particuliere instellingen voor hoger onderwijs; eenheden van staat en lokale overheden; binnenlandse of buitenlandse instellingen / organisaties.

Sponsor: Stichting MdDS
Adres: 22406 Shannondell Drive, Audubon, PA 19403
Web Site: www.mddsfoundation.org
E-mail: mddsfoundation@mddsfoundation.org
Deadline: geen

Staatsburgerschap / land van aanvragende instelling: geen beperkingen

Vestigingen houdbaar: geen beperkingen

Vraag een beurs aan Stichting MdDS 4: 44 pm