De Raad van Bestuur van de MdDS Balance Disorder Foundation heeft het volgende beleid met betrekking tot gerichte donaties goedgekeurd.

Voor jaarlijkse giften of giften van minder dan of gelijk aan $ 4,999, kan het geld niet worden gericht / beperkt ter ondersteuning van specifieke door de Stichting gesponsorde activiteiten. Uitzonderingen op dit beleid dienen te worden gericht aan de Raad van Bestuur. Acceptatie van gerichte donaties voor bedragen van minder dan $ 4,999 in een bepaald jaar vereist formele actie van de Raad van Bestuur en wordt alleen overwogen in uitzonderlijke omstandigheden *.

Voor jaarlijkse giften of giften van meer dan of gelijk aan $ 5,000, kan het geld worden besteed aan specifieke activiteiten van de Stichting *. Acceptatie van gerichte donaties vereist formele actie van de Raad van Bestuur.

* Houd er rekening mee dat ALLE donaties worden gebruikt om de doelen van de MdDS Foundation te ondersteunen, waaronder het ondersteunen van MdDS-onderzoek en het bevorderen van onderwijs over MdDS voor medische professionals en het publiek. De Stichting ontmoedigt verzoeken om aanwijzing van donaties voor specifieke doeleinden, zoals ondersteuning van educatieve programma's. Het beperken van het gebruik van fondsen creëert extra werk voor vrijwilligers die onze fiscale administratie bijhouden en verhoogt de kosten voor het opstellen van jaarlijkse belastingdocumenten (waardoor het bedrag van de daadwerkelijke donatie dat beschikbaar zou zijn om de doelstellingen van de Stichting te ondersteunen, wordt verlaagd).

Gericht donatiebeleid Stichting MdDS 3: 41 pm