We moedigen deelname aan onze blog en social media-eigendommen aan en hopen dat u deelneemt aan de discussies. Houd er rekening mee dat wanneer u een opmerking op een blog of sociale mediapagina plaatst, deze voor de rest van de wereld kan worden geplaatst. Voor uw eigen privacy en die van uw gezin, moet u zorgvuldig overwegen hoeveel gedetailleerde persoonlijke informatie aan uw naam is gekoppeld die u op internet wilt publiceren.

De MdDS Foundation discrimineert niet op basis van ras, geslacht of geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging, en behoudt zich het recht voor om posts en commentaren te modereren om er zeker van te zijn dat ze waarde toevoegen aan de discussie over het Mal de Débarquement Syndroom. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze gemeenschap de best mogelijke ervaring heeft, oefen je de basisnetiquette en houd je je aan de onderstaande richtlijnen en regels.

RICHTLIJNEN

 • Spreek uit ervaring, niet over speculatie. Kennis uit de eerste hand is krachtig en biedt de hulp die we nodig hebben.
 • Posts en commentaren moeten kort zijn (idealiter minder dan 150 woorden). Blogcommentaar kan worden bewerkt om het scrollen te beperken. Als ze niet kunnen worden bewerkt zonder de bedoelde betekenis van de auteur te wijzigen, worden ze niet gepubliceerd.
  • Opmerkingen van één woord, bv, Ja, Nee, zijn niet nuttig. Antwoorden die geen waarde toevoegen aan een gesprek met ondersteunende informatie, kunnen worden verwijderd.
 • Medicatiedoseringen, e-mailadressen of telefoonnummers in berichten / opmerkingen op openbaar toegankelijke pagina's worden verwijderd.
 • Alleen links naar relevante nieuwsverhalen of sites zijn acceptabel. Opmerkingen met meer dan 2 links kunnen worden verwijderd. Reacties met 4 of meer links worden als spam beschouwd.

REGLEMENT

Dingen om te doen:

 • Berichten moeten relevant zijn voor MdDS. Opmerkingen moeten relevant zijn voor de titel van het bericht. Off-topic berichten en opmerkingen kunnen worden verwijderd.
 • Behandel andere commentatoren met respect, zelfs als er onenigheid is; godslastering en grof taalgebruik zijn verboden terrein. Berichten die opruiend / lasterlijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, hatelijk of gênant zijn voor een andere persoon of entiteit worden verwijderd.

Dingen om niet te doen:

 • materiaal plaatsen dat inbreuk maakt op de rechten van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, privacy of publiciteitsrechten.
 • advertenties plaatsen; zakelijke verzoeken worden verwijderd.
 • zich voordoen als een andere persoon.
 • sta elke andere persoon of entiteit toe uw identificatie te gebruiken voor het plaatsen of bekijken van opmerkingen.
 • dezelfde notitie meerdere keren plaatsen of op een andere manier 'spam' maken.
 • aanvragen voor donaties plaatsen, tenzij eerst goedgekeurd door de MdDS Foundation. Alle fondsenwerving moet de missie en doelen van de MdDS Foundation ondersteunen.
 • Het plaatsen van opiniepeilingen of enquêtes concurreert met onze inspanningen. Doe het niet. Gegevens verzameld via MdDS Foundation officiële onderzoeken kan onderzoek bevorderen. Reacties op posts op sociale media zijn anekdotisch en worden door onderzoekers afgewezen.
 • Het blokkeren van de MdDS Foundation of een beheerder van een door de Foundation beheerd sociaal eigendom, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram en Twitter, is reden voor beëindiging van uw toegang tot dat onroerend goed.

De MdDS Foundation behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen en gebruikers te blokkeren om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder waarschuwing of uitleg. Verder behoudt de MdDS Foundation zich het recht voor (maar is niet verplicht) om het volgende te doen:

 • Verwijder berichten die beledigend, illegaal of verstorend zijn, of die anderszins niet voldoen aan deze voorwaarden.
 • De toegang van een gebruiker tot door MdDS Foundation beheerde sociale eigendommen beëindigen, verbieden of beperken bij schending van deze Algemene voorwaarden.
 • Bewerk of verwijder alle communicatie die is gepost op een door MdDS Foundation beheerd eigendom, ongeacht of dergelijke communicatie in strijd is met deze normen.

Ten slotte vrijwaart u door gebruik te maken van deze website en / of een van onze sociale eigendommen de Stichting MdDS tegen alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, oordelen, kosten of uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit een claim van een derde. partij met betrekking tot materiaal dat u hebt gepost.

Discussiebeleid Alex Veld 9: 40 am