De Stichting is ontwikkeld met artsen en voert voortdurend onderzoeken uit om de informatie te verzamelen die ze nodig hebben. Deelname aan deze onderzoeken vergroot ons vermogen om medische professionals en anderen voor te lichten over de ware aard van MdDS en is strikt vrijwillig.Doe de 2019-enquête

Ben je ervaren met het uitvoeren van enquêtes?
We zoeken vrijwilligers om te helpen met enquêtes, van ontwerp via implementatie tot data-analyse. Bekendheid met QuestionPro heeft de voorkeur, maar is niet vereist.

2019 MdDS Knowledge Base-enquête: Deze enquête is gesloten voor analyse. Het doel is om de basisinformatie die beschikbaar is voor medische professionals en onderzoekers te vergroten door het verzamelen van een breed scala aan gegevens van mensen met het Mal de Débarquement-syndroom.

Aan water gerelateerde aanvang
Enquête in ontwikkeling

Geografische distributie
Enquête in ontwikkeling

Behandelingen en therapieën
Enquête in ontwikkeling

Informatie die uit enquêtes is afgeleid, kan in toekomstige presentaties aan medische of wetenschappelijke doelgroepen als geheel worden opgenomen. In dit geval wordt u nooit geïdentificeerd; resultaten worden gecodeerd voordat ze worden gerapporteerd om de privacy te behouden. De MdDS Foundation verstrekt aan niemand persoonlijke informatie, inclusief e-mailadressen.

Eerdere onderzoeksresultaten

Eerste onderzoeksresultaten 2010
Resultaten medicatieonderzoek 2008
Symptoomonderzoeksresultaten 2007
Watergerelateerde enquêteresultaten 2010
Resultaten klinische enquête-enquête 2007
Geografische onderzoeksresultaten 2006 - MISSING

Invitae Patient Insights Network (PIN)

De MdDS Foundation ontwikkelt samen met Invitae actief een patiëntenregister of pincode om consistente informatie te verzamelen om nauwkeurige patiëntgegevens op te stellen en te verstrekken aan medische professionals en onderzoekers. Het verzamelen en opslaan van gegevens op één plek komt ten goede aan patiënten, onderzoekers en biofarmaceutische bedrijven die werken aan het vinden van nieuwe en betere behandelingen. Meer informatie

Geïnteresseerd in klinische proeven? KLIK HIER
Patiëntenonderzoeken Stichting MdDS 3: 58 pm