Stichting MdDS Balance Disorder neemt de vertrouwelijkheid van uw gegevens zeer serieus. Deze informatie wordt nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan een andere partij verstrekt.

De MdDS Balance Disorder Foundation heeft dit privacybeleid opgesteld om onze toewijding aan privacy aan te tonen. Hieronder wordt beschreven hoe we informatie verzamelen en verspreiden voor onze digitale eigendommen, waaronder deze website en onze steungroepen.

De MdDS Foundation waardeert en respecteert alle individuen die informatie zoeken over het Mal de Débarquement-syndroom of die tijd, geld of middelen willen doneren aan onze non-profitprojecten. We begrijpen dat u zich mogelijk zorgen maakt over privacyproblemen rond het gebruik van internet. Wij zijn van mening dat u controle moet hebben over wie uw persoonlijke informatie ontvangt, of het nu gaat om waar u woont, gezondheidsinformatie, wat uw interesses zijn of hoe u ervoor kiest transacties uit te voeren.

We zijn erop gericht u te helpen in een veilige omgeving. Daarom gebruiken of verstrekken wij geen informatie over uw individuele bezoeken aan de MdDS Foundation-website, noch geven wij informatie die u ons zou kunnen geven, zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer, door aan externe bedrijven, behalve voor het gebruik van het voltooien van een transactie die u start.

U bent vrij om te bladeren zonder persoonlijke informatie te verstrekken wanneer u de MdDS Foundation-site bezoekt. We verzamelen geen van uw persoonlijke gegevens tenzij u zich registreert voor de MdDS Support Group, zich hebt geregistreerd om een ​​van onze diensten te gebruiken, een van onze evaluaties voltooit of anderszins ermee instemt om dergelijke informatie aan ons te verstrekken. Als onderdeel van dergelijke processen heeft u op elk moment de mogelijkheid om verdere communicatie, materialen of andere meldingen te weigeren. Lees onze volledige Servicevoorwaarden hieronder.

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 11 oktober 2018 - Lees deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden') zorgvuldig door voordat u de https://www.mddsfoundation.org-website (de 'Service') gebruikt door de MdDS Balance Disorder Foundation, Inc. (' MdDS Foundation, "" ons "," wij "of" onze ").

Uw toegang tot en gebruik van de Service is afhankelijk van uw acceptatie van en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang krijgen tot de Service of gebruiken.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met deze voorwaarden te zijn gebonden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, dan heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, met inbegrip van, zonder beperking, als u de Algemene Voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement (en)"). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende ...

Links naar andere websites

Onze service bevat links naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of worden beheerd door ons.

De MdDS Foundation heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat we niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening wezenlijk is, zullen we proberen om dit ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte te stellen voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Contact

Als u vragen over deze voorwaarden heeft, alstublieft contact op te nemen.


Informatie over jou
We hebben bepaalde informatie nodig (zoals uw naam, adres, e-mail, factuurgegevens, enz.) Wanneer het om een ​​donatie of andere transactie gaat. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het voltooien van uw transactie. Wanneer u een donatie doet, krijgt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens privé te houden door ervoor te kiezen anoniem te doneren. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met externe bedrijven of individuen zonder uw directe medeweten en toestemming.

We gebruiken gratis online enquêtes om onze enquête uit te voeren Patiëntenonderzoeken voor verwerking volgens hun Privacybeleid en Algemene Voorwaarden. Voor nieuwsbrieven en andere e-mailmarketing gebruiken we MailChimp om informatie op te slaan. De informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen of om in onze professionele directory te worden opgenomen, wordt respectievelijk verzonden naar of overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met hun Privacybeleid en Voorwaarden.

Informatie verzameld via onze website

Activiteitenlogboek

Deze functie registreert alleen activiteiten van de geregistreerde gebruikers van een site en de bewaartijd van activiteitsgegevens is afhankelijk van het plan en het activiteitstype van de site.

Gebruikte gegevens: Om deze functionaliteit te leveren en activiteiten rond sitebeheer vast te leggen, wordt de volgende informatie vastgelegd: gebruikers-e-mailadres, gebruikersrol, gebruikersaanmelding, gebruikersnaam, WordPress.com en lokale gebruikers-ID's, de vast te leggen activiteit, WordPress.com- verbonden site-ID van de site waarop de activiteit plaatsvindt, de Jetpack-versie van de site en het tijdstempel van de activiteit. Sommige activiteiten kunnen ook het IP-adres van de actor (bijvoorbeeld inlogpogingen) en user agent omvatten.

Activiteit gevolgd: Inlogpogingen / acties, post- en pagina-update- en publicatieacties, commentaar / pingback-inzending en beheeracties, plug-in- en thema-beheeracties, widgetupdates, gebruikersbeheeracties en de wijziging van andere verschillende site-instellingen en opties. De bewaarperiode van activiteitsgegevens hangt af van het plan van de site en het type activiteit. Bekijk de volledige lijst met actueel geregistreerde activiteiten (samen met bewaarinformatie).

Gegevens gesynchroniseerd (?): Geslaagde en mislukte inlogpogingen, waaronder het IP-adres van de acteur en de user-agent.


Contactformulier

Gebruikte gegevens: Contactformulier inzendingsgegevens - IP-adres, user-agent, naam, e-mailadres, website en bericht - worden ingediend bij de Akismet service (ook eigendom van Automattic) met als enig doel het controleren van spam. De feitelijke inzendingsgegevens worden opgeslagen in de database van de site waarop ze zijn ingediend en worden rechtstreeks naar de eigenaar van het formulier gemaild (dwz de auteur van de site die de pagina heeft gepubliceerd waarop het contactformulier zich bevindt). Deze e-mail bevat het IP-adres, tijdstempel, naam, e-mailadres, website en bericht van de indiener.

Gegevens gesynchroniseerd (?): Plaats en post metagegevens die verband houden met het indienen van een contactformulier door een gebruiker. Het IP-adres en de user-agent die oorspronkelijk met de opmerking zijn ingediend, worden ook gesynchroniseerd, omdat ze worden opgeslagen in post-meta.


Jetpack-opmerkingen

Gebruikte gegevens: Naam, e-mailadres en site-URL van de commentator, indien opgegeven via het reactieformulier, tijdstempel en IP-adres. Bovendien ontvangt een IFrame van jetpack.wordpress.com de volgende gegevens: WordPress.com blog-ID gekoppeld aan de site, ID van het bericht waarop de opmerking wordt ingediend, lokale gebruikers-ID van de commentator (indien beschikbaar), lokale gebruikersnaam van de commentator (indien beschikbaar), de site-URL van de commentator (indien beschikbaar), MD5-hash van het e-mailadres van de commentator (indien beschikbaar) en de inhoud van de opmerking. Als Akismet (ook eigendom van Automattic) is ingeschakeld op de site, wordt de volgende informatie naar de service gestuurd met als enig doel het controleren van spam: naam van de commentator, e-mailadres, site-URL, IP-adres en user-agent.

Activiteit gevolgd: De naam, het e-mailadres en de site-URL van de auteur van de opmerking (indien opgegeven tijdens het indienen van de opmerking) worden opgeslagen in cookies. Meer informatie over deze cookies.

Gegevens gesynchroniseerd (?): Alle gegevens en metadata (zie hierboven) geassocieerd met opmerkingen. Dit omvat de status van de opmerking en, als Akismet is ingeschakeld op de site, ongeacht of deze door Akismet als spam is geclassificeerd.


Mobiel thema

Gebruikte gegevens: De voorkeur van een bezoeker bij het bekijken van de mobiele versie van een site.

Activiteit gevolgd: Een koekje (akm_mobile) wordt opgeslagen gedurende 3.5 dagen om te onthouden of een bezoeker van de site de mobiele versie al dan niet wenst te bekijken. Meer informatie over deze cookie.


meldingen

Deze functie is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers van de site die zijn aangemeld bij WordPress.com.

Gebruikte gegevens: IP-adres, WordPress.com gebruikers-ID, WordPress.com gebruikersnaam, door WordPress.com verbonden site-ID en URL, Jetpack-versie, user-agent, bezoek-URL, verwijzende URL, tijdstempel van evenement, browsertaal, landcode. Sommige bezoekersgerelateerde informatie of activiteit kan via deze functie naar de eigenaar van de site worden verzonden. Dit kan zijn: e-mailadres, gebruikersnaam van WordPress.com, site-URL, e-mailadres, inhoud van reacties, acties volgen, enz.

Activiteit gevolgd: Het verzenden van meldingen (bijv. Wanneer we een melding naar een bepaalde gebruiker sturen), het openen van meldingen (dat wil zeggen wanneer een gebruiker een melding opent die ze ontvangen), een actie uitvoeren vanuit het meldingenpaneel (bijv. Een opmerking leuk vinden of een opmerking markeren als spam) en klikken op een koppeling vanuit het meldingenpaneel / de interface.


Beschermen

Gebruikte gegevens: Om de inlogactiviteit te controleren en mogelijk frauduleuze pogingen te blokkeren, wordt de volgende informatie gebruikt: het IP-adres van de gebruiker proberen, het e-mailadres / de gebruikersnaam van de gebruiker proberen (dwz volgens de waarde die ze probeerden te gebruiken tijdens het aanmeldingsproces) en alle IP- gerelateerde HTTP-headers die zijn gekoppeld aan de poging van de gebruiker.

Activiteit gevolgd: Mislukte inlogpogingen (deze omvatten IP-adres en user-agent). We hebben ook een cookie geplaatst (jpp_math_pass) gedurende 1 dag om te onthouden of / wanneer een gebruiker een wiskundige captcha heeft voltooid om te bewijzen dat ze een echt mens zijn. Meer informatie over deze cookie.

Gegevens gesynchroniseerd (?): Mislukte inlogpogingen, die het IP-adres van de gebruiker, de gebruikersnaam of het e-mailadres van de gebruiker en informatie over de gebruikersagent bevatten.


Delen

Gebruikte gegevens: Bij het delen van inhoud via e-mail (deze optie is alleen beschikbaar als Akismet is actief op de site), wordt de volgende informatie gebruikt: naam en e-mailadres van de partij (als de gebruiker is ingelogd, wordt deze informatie rechtstreeks uit zijn account gehaald), IP-adres (voor spamcontrole), user-agent (voor spamcontrole), en de inhoud / inhoud van de e-mail. Deze inhoud wordt verzonden naar Akismet (ook eigendom van Automattic) zodat een spamcontrole kan worden uitgevoerd. Bovendien, als reCAPTCHA (door Google) is ingeschakeld door de site-eigenaar, wordt het IP-adres van de deelpartner gedeeld met die service. U kunt het privacybeleid van Google vinden hier.


Abonnementen

Gebruikte gegevens: Om abonnementen te initiëren en te verwerken, wordt de volgende informatie gebruikt: het e-mailadres van de abonnee en de ID van de post of opmerking (afhankelijk van het specifieke abonnement dat wordt verwerkt). In het geval dat een nieuw abonnement wordt gestart, verzamelen we ook enkele basisservergegevens, waaronder alle HTTP-verzoekheaders van de abonnee, het IP-adres van waaruit de abonnee de pagina bekijkt en de URI die is gegeven om toegang tot de pagina (REQUEST_URI en DOCUMENT_URI). Deze servergegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bewaken en voorkomen van misbruik en spam.

Activiteit gevolgd: Functionaliteitscookies zijn ingesteld voor een duur van 347 dagen om de blog van een bezoeker te onthouden en abonnementskeuzes te plaatsen als ze in feite een actief abonnement hebben.


Video Hosting

Deze functie is alleen beschikbaar voor sites met Premium- en Professional-abonnementen.

Gebruikte gegevens: Voor het afspelen van video's via WordPress.com-statistiekenwordt de volgende informatie gebruikt: IP-adres van kijker, gebruikers-ID van WordPress.com (indien ingelogd), gebruikersnaam van WordPress.com (indien ingelogd), user-agent, bezoek-URL, verwijzende URL, tijdstempel van gebeurtenis, browsertaal, landcode . Als Google Analytics is ingeschakeld, worden video-afspeelgebeurtenissen daar ook naartoe verzonden.

Activiteit gevolgd: Video speelt.


Veilig aanmelden bij WordPress.com

Deze functie is alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers van de site met WordPress.com-accounts.

Gebruikte gegevens: Gebruikers-ID (lokale site en WordPress.com), rol (bijv. Beheerder), e-mailadres, gebruikersnaam en weergavenaam. Bovendien, voor het volgen van activiteiten (zie hieronder): IP-adres, WordPress.com-gebruikers-ID, WordPress.com-gebruikersnaam, WordPress.com-verbonden site-ID en URL, Jetpack-versie, user-agent, bezoek-URL, verwijzende URL, tijdstempel van evenement, browsertaal, landcode.

Activiteit gevolgd: De volgende gebruiksgebeurtenissen worden geregistreerd: het aanmeldingsproces starten, het aanmeldingsproces voltooien, het aanmeldingsproces mislukken, met succes worden omgeleid na het inloggen en niet worden omgeleid na het inloggen. Er zijn ook verschillende functionaliteitscookies ingesteld, die expliciet worden beschreven in onze Cookie-documentatie.

Gegevens gesynchroniseerd (?): Het gebruikers-ID en de rol van elke gebruiker die zich via deze functie heeft aangemeld.


WordPress.com-statistieken

Gebruikte gegevens: IP-adres, gebruikers-ID van WordPress.com (indien aangemeld), gebruikersnaam van WordPress.com (indien aangemeld), user-agent, bezoek-URL, verwijzende URL, tijdstempel van gebeurtenis, browsertaal, landcode. Belangrijk: De site-eigenaar doet dat geen hebben toegang tot al deze informatie via deze functie. Een site-eigenaar kan bijvoorbeeld zien dat een specifiek bericht 285 weergaven heeft, maar hij / zij kan niet zien welke specifieke gebruikers / accounts dat bericht hebben bekeken. Stats logs - met IP-adressen van bezoekers en gebruikersnamen van WordPress.com (indien beschikbaar) - worden bewaard door Automattic gedurende 28 dagen en worden uitsluitend gebruikt om deze functie van stroom te voorzien.

Activiteit gevolgd: Post- en paginaweergaven, video wordt afgespeeld (als video's worden gehost door WordPress.com), uitgaande linkklikken, verwijzende URL's en termen van zoekmachines, en land. Wanneer deze module is ingeschakeld, houdt Jetpack ook de prestaties bij bij het laden van elke pagina, inclusief het Javascript-bestand dat wordt gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Dit is uitsluitend bedoeld voor het bijhouden van geaggregeerde prestaties op Jetpack-sites om ervoor te zorgen dat onze plug-in en code geen prestatieproblemen veroorzaken. Dit omvat het bijhouden van laadtijden van pagina's en het laden van bronnen (afbeeldingsbestanden, Javascript-bestanden, CSS-bestanden, enz.). De site-eigenaar kan deze functie forceren om DNT-instellingen van bezoekers te respecteren. Standaard wordt DNT momenteel niet gehonoreerd.


Links
De website van de MdDS Foundation bevat links naar andere websites. De Stichting is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van deze websites. Raadpleeg het privacybeleid van elke individuele website.

Beleidswijzigingen
Als we een van onze privacy- of beveiligingsrichtlijnen wijzigen, zullen we die wijzigingen prominent plaatsen, zodat u altijd weet welke informatie we verzamelen, hoe we die informatie kunnen gebruiken en of we deze aan iemand bekend zullen maken.

Privacy Statement Alex Field 12: 29 pm