NIH Grant Tildelt for forskningsstudie

MdDS klinisk forskningsstudie

Yoon-Hee Cha, MD, har blitt tildelt et treårig tilskudd av National Institutes of Health (NIH) for å gjennomføre kliniske studier på Mal de Debarquement Syndrome (MdDS). Fra og med januar 2010 vil Dr. Cha motta midler fra National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD), et NIH-institutt som støtter forskning på balanseforstyrrelser.

Prisen til Dr. Cha (Funksjonell nevroimaging og transkraniell magnetisk stimulering i Mal de Debarquement) representerer den første bruken av amerikanske føderale forskningsdollar for å undersøke årsaken og potensiell behandling av MdDS.

Noen av Dr. Chas funn kan bli funnet på nett på nettstedet National Center for Biotechnology Information.