Mindre vanlige nevro-otologiske lidelser


American Academy of Neurology (AAN) har publisert en gjennomgangsartikkel skrevet av Yoon-He Cha, MD, med tittelen "Mindre vanlige nevro-otologiske lidelser."

Gjennomgangsartikkelen beskriver fire lidelser, og inkluderer en omfattende klinisk beskrivelse av MdDS. Den er skrevet i veldig ikke-tekniske termer og er en god lesning for folk som ikke er kjent med MdDS.

Kontinuum: Livslang læring i nevrologi® er AANs selvstudie videreutdanningspublikasjon. Denne typen gjennomgangsartikler blir mye lest av praktiserende nevrologer / nevro-otologer og beboere under opplæring, så Dr. Chas artikkel vil være et viktig pedagogisk løft for MdDS.

Allmennheten kan se abstrakt, og medisinske fagpersoner kan laste ned hele artikkelen fra NIH National Library of Medicine sin MEDLINE-database.

* * * * *
For å lese flere forskningsartikler, se den komplette listen over MdDS i biomedisinsk litteratur i det profesjonelle området på stiftelsens nettsted.