Stiftelsen utdanner leger

Stiftelsen bruker to enkle, men effektive verktøy for å gå inn for deg, på dine vegne. På din anmodning vil styrets president, Marilyn Josselyn, selv sende ut et brev til legen din som introduserer dem for MdDS. Denne brevet på en side beskriver kort MdDS, mulig etiologi og nåværende forskningsinnsats. Klikk for å se et eksempel: Brev for [...]

Les mer