MdDS Foundation støtter biomedisinsk forskning som genererer evidensbaserte data som fører til kunnskap om årsak, behandling eller forebygging av Mal de Débarquement Syndrome (MdDS). Dette finansieringsprogrammet anerkjenner behovet for innovativ forskning og vitenskapelige fremskritt på disse områdene.

Søknader om forskningsstøtte fra kvalifiserte etterforskere blir utsatt for ekstramural gjennomgang i en konfidensiell prosess. Søknader må gis i form av en NIH-stil bevilgningssøknad (skjemaer på: http://grants.nih.gov/grants/funding/phs398/phs398.html):

Ansiktsside (NIH-skjema side 1)
Sammendrag (NIH-skjema side 2)
Budsjett-sider inkludert begrunnelse (NIH-skjema side 4 og 5)
Bioskisser av nøkkelpersonell (NIH-format på 5 sider)
Spesifikke mål (en side)
Tilnærming (opptil tolv sider)

Betydning
Innovasjon
Forskningstilnærming
Tidslinje
Sitert litteratur (ubegrenset sider)

Protokoller for forskningsstudier som involverer bruk av mennesker eller dyr, må godkjennes av et passende oversiktsnemnd, f.eks, institusjonell vurderingsnemnd eller institusjonell dyrepleie- og brukskomité. Detaljer om disse protokollene må vedlegges applikasjonen.

De indirekte kostnadene eller institusjonelle overhead gitt av stiftelsen er begrenset til 10% for søknader som overstiger $ 30,000 direkte kostnader og 0% hvis mindre enn $ 30,000 direkte kostnader. Tilskuddsmidler kan ikke brukes til indirekte kostnader eller institusjonell overhead forbundet med kjøp av permanent utstyr. Tildelingsmidler utbetales til mottakerens institusjon eller selskap i halvårlige utbetalinger over tildelingsperioden. Fortsatt finansiering er betinget av innlevering av halvårlig fremdrift og økonomiske rapporter, samt bekreftelse på at passende institusjonelle godkjenninger for menneske og dyrs bruk er gjeldende og til arkiv hos institusjonen.

MdDS Foundation tildeler priser til institusjoner, ikke enkeltpersoner. Dermed påtar institusjonen seg alt ansvar for programmatisk, administrativ og skattemessig rapportering samt lokalt tilsyn for å sikre at alle etterlevelser og institusjonelle forsikringer blir oppfylt. Kvalifiserte søkere er: ideelle organisasjoner eller ideelle organisasjoner; offentlige / statskontrollerte institusjoner for høyere utdanning; private institusjoner for høyere utdanning; enheter av statlige og lokale myndigheter; innenlandske eller utenlandske institusjoner / organisasjoner.

Sponsor: MdDS Foundation
Adresse: 22406 Shannondell Drive, Audubon, PA 19403
Web Site: www.mddsfoundation.org
E-post: mddsfoundation@mddsfoundation.org
Frist: Ingen

Statsborgerskap / land der søker institusjonen: Ingen begrensninger

Steder som er holdbare: Ingen begrensninger

Søk om tilskudd MdDS Foundation 4: 44 pm