Velkommen, venner og støttespillere. Klokka er her!

Et russisk elvecruise. En jubileumstur til Paris. Livslang matros. Spontant. Mens hver av våre reiser begynte annerledes, er vi bundet sammen av behovet for diagnose, behandling og støtte og kuren mot MdDS.

Les mer