Styret i MdDS Balance Disorder Foundation har godkjent følgende retningslinjer angående rettede donasjoner.

For årlige gaver eller tilskudd på mindre enn eller lik $ 4,999 4,999, kan ikke penger rettes / begrenses til støtte for spesifikke Foundation-sponsede aktiviteter. Forespørsler om unntak fra denne policyen skal rettes til styret. Aksept av rettede donasjoner for beløp under $ XNUMX XNUMX i et gitt år vil kreve formell handling av styret og vil kun bli vurdert under eksepsjonelle omstendigheter *.

For årlige gaver eller tilskudd på over $ 5,000, kan penger rettes mot spesifikke stiftelsesaktiviteter *. Aksept av rettede donasjoner krever formell handling fra styret.

* Vær oppmerksom på at ALLE donasjoner brukes til å støtte målene til MdDS Foundation som inkluderer støtte til MdDS-forskning og videreutdanning om MdDS for medisinsk fagfolk og publikum. Stiftelsen fraråder forespørsler om betegnelse av donasjoner til spesifikke formål som støtte til utdanningsprogrammer. Begrensning av bruken av midler skaper merarbeid for frivillige som opprettholder regnskapene våre og øker avgiftene forbundet med utarbeidelse av årlige skattedokumenter (noe som reduserer mengden av den faktiske donasjonen som vil være tilgjengelig for å støtte Foundation mål).

Retningslinjer for retningslinjer MdDS Foundation 3: 41 pm