Mindre vanliga neuro-otologiska störningar


American Academy of Neurology (Aan) har publicerat en översiktsartikel författad av Yoon-He Cha, MD, med titeln "Mindre vanliga neuro-otologiska störningar."

Granskningsartikeln beskriver fyra störningar och innehåller en omfattande klinisk beskrivning av MdDS. Den är skriven i mycket icke-tekniska termer och är en bra läsning för människor som inte känner till MdDS.

Kontinuum: Livslångt lärande i neurologi® är AAN: s självstudieutbildning för medicinsk utbildning. Denna typ av översiktsartiklar läses i stor utsträckning av praktiserande neurologer / neuro-otologer och boende i utbildning, så Dr. Chas artikel kommer att vara en viktig pedagogisk boost för MdDS.

Allmänheten kan se abstrakt och medicinsk personal kan ladda ner hela artikeln från NIH National Library of Medicine MEDLINE-databas.

* * * * *
För att läsa mer forskningsartiklar, se den fullständiga listan över MdDS inom biomedicinsk litteratur inom det professionella området på stiftelsens webbplats.