Hjärtligt tack

instagram tackmeddelande

Vänligen dela och tacka alla som brydde sig Var noga med att meddela dem att de kan hitta oss på Instagram på instagram.com/mddsfoundationOckså.

# tack #MdDSadvocates #raiseHOPE #raiseAWARENESS #beatMdDS

När du använder PayPal Giving Fund kommer 101% av din donation att levereras. Slutar 12-31-2016