Vinner mot "The Beast!!"

Jo tillbringade sex månader nästan med att sörja över sitt gamla jag. Men nu hanterar hon MdDS och cruisar till och med igen. Läs Jos berättelse på bloggen idag.

Läs mer

Perspektiv

TRIGGERVARNING: den här bilden jag tog orsakar mig stor oro på grund av virvlarna. 😟 Men jag vill verkligen dela den med min historia så att andra som kan relatera vet att de inte är ensamma. ~

Läs mer

UN-ROLIG CLOWN 🤡 av Joanna Richardson

Min historia är lite annorlunda än din traditionella MdDS-patient, men det här är en dikt och en teckning som jag gjorde som beskriver den oavbrutna yrseln. Jag skulle ge vad som helst för att leva i en värld som är stilla. ~Joanna

Läs mer