Tack för ditt intresse för MdDS Foundation. Vi diagnostiserar inte, tillhandahåller medicinsk rådgivning eller erbjuder en-mot-en support. Överväg att gå med i en stödgrupp för svar på dina MdDS-frågor. Vänligen skicka andra kommentarer, frågor eller feedback med hjälp av kontaktformuläret nedan.

  Postadress

  MdDS Balance Disorder Foundation
  Marilyn Josselyn, president
  22406 Shannondell Drive
  Audubon, PA 19403

  avdelningar

  Leverantörs uppsökande

  Skicka rekommendationer eller förfrågningar som läggs till i vår Hitta-a-Doctor Professionell katalog till provideroutreach@mddsfoundation.org.

  Broschyrer

  Professionellt tryckta MdDS-broschyrer (designade för patienter) och snabbreferenskort (utformade för medicinskt yrkesmässigt) är tillgängliga på begäran till broschyrer@mddsfoundation.org med din postadress och kvantitet som behövs. Våra volontärer - alla med aktiva MdDS - kommer att uppfylla din begäran när de kan. Vårt utbildningsmaterial är gratis men donationer för att kompensera för kostnaderna för att producera och maila dem uppskattas.

  Tack för att du hjälpte till att öka medvetenheten och utbilda andra om MdDS.

  Kontakta oss MdDS Foundation 8: 06 am