Inga råd. Inget godkännande.

Denna webbplats innehåller allmän information om medicinska tillstånd och behandlingar. Informationen är inte råd och bör inte behandlas som sådan. Inget godkännande av behandlingar eller mediciner är underförstått.

Begränsning av garantier

Den medicinska informationen på denna webbplats tillhandahålls ”som den är” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. MdDS Foundation ger inga garantier i förhållande till den medicinska informationen på denna webbplats.

Utan att det påverkar allmänheten i föregående stycke, garanterar MdDS Foundation inte att:

  • Den medicinska informationen på denna webbplats kommer hela tiden att finnas tillgänglig, eller tillgänglig alls. eller
  • Den medicinska informationen på denna webbplats är fullständig, sann, exakt, aktuell eller icke-vilseledande.

Professionellt stöd

Du får inte förlita dig på informationen på denna webbplats som ett alternativ till medicinsk rådgivning från din läkare eller annan professionell vårdgivare.

Om du har några specifika frågor om medicinsk materia bör du kontakta din läkare eller annan professionell vårdgivare.

Om du tror att du kan lida av något medicinskt tillstånd bör du söka omedelbar medicinsk vård.

Du bör aldrig fördröja att söka läkarvård, ignorera medicinsk rådgivning eller avbryta medicinsk behandling på grund av information på denna webbplats.

Ansvar

Ingenting i denna medicinska ansvarsfriskrivning kommer att begränsa några av våra skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag eller utesluta några av våra skulder som inte kan uteslutas enligt gällande lag.

Kredit: denna ansvarsfriskrivning skapades med hjälp av en kontraktologi mall.

Villkor MdDS Foundation 6: 30 pm