Abstrakt

Mal de Debarquement Syndrome är en neurologisk störning av rörelseuppfattning, utlöst av yttre rörelse. Denna studie syftade till att bestämma vikten av psykosociala faktorer i förhållande till depression och livskvalitet i Mal de Debarquement Syndrome. Totalt 66 deltagare med självrapporterat Mal de Debarquement Syndrome avslutade livskvalitet, symptomens svårighetsgrad, stigma, depression och sjukdomens intrusivitetsmätningar i denna naturalistiska korrelationsstudie. Mal de Debarquement Syndrome var associerat med höga nivåer av depression och sjukdomens intrång. Inträngningsförmåga vid sjukdom medierad mellan stigma och livskvalitet; även stigmatiseringsnivån modererade effekten av sjukdomens påträngande på livskvaliteten. Målinriktade insatser som syftar till att lindra psykologisk besvär kan förbättra livskvaliteten i Mal de Debarquement-syndrom.

Journal of Health Psychology, Oktober 20, 2014 Forskningsartikel https://doi.org/10.1177/1359105314553046

Nyckelord: rörelseuppfattning, neurologisk störning