Uppdatering om terapier för Mal de Débarquements syndrom

Läs mer

Fjärrövervakad hembaserad neuromodulering med transkraniell växelströmsstimulering (tACS) för Mal de Débarquement syndrom

Läs mer

Transkraniell växelströmsstimulering minskar nätverkshypersynkroni och ihållande vertigo

Läs mer

Neuroimaging markörer för Mal de Débarquements syndrom

Läs mer

Diagnostiska kriterier för Mal de Débarquement syndrom: Konsensusdokument från Bárány Society klassificeringskommitté

Läs mer

Multimodal avbildning av rTMS-effekt på hjärnanätverket: en kombinerad encefalogram och funktionell magnetisk resonansavbildningstudie

Läs mer

Occipital och cerebellar teta-stimulering för Mal De Debarquement Syndrome

Läs mer